Projektles, s.r.o.

Služby


Projektles, s.r.o ponúka svojím klientom komplexné služby súvisiace s obhospodarovaním lesných pozemkov.

 • činnosť odborného lesného hospodára (OLH)
 • vedenie lesnej hospodárkej evidencie (LHE)
 • projekty zalesnenia
 • zisťovanie taxačných údajov
 • presné určenie objemu drevnej hmoty v lesnom poraste
 • projekty rekultivácií
 • projekty odlesnenia
 • vypracovanie znaleckých posudkov

Obchodná činnosť je zameraná hlavne na dodávky sadbového materiálu pre našich zákazníkov.

Konzultačná a poradenská činnosť je zameraná na oblasť certifikácie lesných majetkov v schémach FSC a PEFC. Spoločnosť pôsobí pri zavádzaní postupov sledovania spracovateľského reťazca (CoC), pre spracovateľov drevnej hmoty, v rámci jednotlivých certifikačných schém FSC a PEFC.


Mapovanie


Presné zameranie lesníckeho detailu pomocou GPS prístroja ProMark3

 • spracovanie mapových podkladov v GIS programe TopoL xT
 • identifikácia hranice LPF a PPF
 • nájdenie bodov a hraníc v lese
 • získanie údajov pre GIS

Služby podľa prianí a požiadaviek zákazníka.